قیمت دندانپزشکی و ارتودنسی فروردین 1400 | لیست هزینه

تعرفه، هزینه و قیمت خدمات دندانپزشکی در کلینیک سیمادنت

قیمت دندانپزشکی سیمادنت در فروردین ماه سال 1400

زمان پرداخت هزینه درمان

قیمت معاینه و تشخیص

قیمت جراحی دهان

قیمت درمان ریشه(بدون ترمیم)

قیمت پریو

قیمت پروتز

قیمت اطفال

قیمت ترمیمی

قیمت ارتودنسی

قیمت ایمپلنت

دندانپزشکی یکی از معدود خدمات درمانی است که باید بخش قابل توجهی از هزینه درمان را خود بیمار تقبل کند. در ادامه جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیشتر شما مراجعین گرامی ارائه می‌دهیم. تمام درمان‌هایی که دندانپزشکان ما معتقدند برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت یابد در این جدول ذکر شده است.

بیمار هیچ گونه هزینه‌ای را خارج از هزینه دوره درمان برای موارد جداگانه پرداخت نمی‌کند. بیمار با توجه به درمان در نظر گرفته شده صرفاً هزینه برآورد شده برای طرح درمانی کامل را می‌پردازد و هزینه خارج از برنامه‌ای را پرداخت نمی‌کند، حتی اگر تعداد دفعات ویزیت از تعداد پیش‌بینی شده بیشتر شود. دوره درمان زمانی اتمام می‌یابد که دندانپزشکان ما به سطح قابل قبولی از بهداشت دهان و دندان رسیده باشند.

متخصص ارتودنسی

متخصص ارتودنسی پس از پشت سر گذاشتن دوره دندانپزشکی در زمینه مرتب کردن دندان‌ها نیز تخصص می‌گیرند

مشاوره غیر حضوری

جهت دریافت مشاوره یک روزه غیر حضوری به صورت آنلاین به صفحه پرسش و پاسخ ارتودنسی مراجعه کنید.

زمان پرداخت هزینه درمان

روش پرداخت هزینه‌های درمان‌های مختلف دندانپزشکی یکسان نیست. هزینه بعضی از درمان‌ها را باید در ابتدای درمان به طور کامل پرداخت کرد، حال آن که هزینه بعضی از خدمات پس از به پایان رسیدن دوره درمان دریافت می‌شود. متخصص روش پرداخت هزینه را نسبت به قیمت دندانپزشکی ، درهر جلسه ویزیت و مشاوره اعلام می‌کند.

فهرست قیمت دندانپزشکی سیمادنت کلینیک

معاینه و تشخیص قیمت به ريال
ویزیت 500/000
گرافی پری اپیکال 500/000

قیمت معاینه و تشخیص فروردین ماه سال 1400

 

جراحی دهان قیمت به ريال
کشیدن هر دندان قدامی 3/000/000
کشیدن هر دندان خلفی 4/000/000
کشیدن هر دندان عقل 8/000/000
خارج کردن دندان نیش نهفته 20/000/000
جراحی عقل نسج نرم 12/000/000
جراحی عقل نسج سخت 18/000/000
فرنکتومی 5/000/000
باز کردن آبسه داخل دهان 3/000/000
درمان درای ساکت (هر جلسه) 3/000/000
اکسپوز کردن دندان 15/000/000
خارج کردن ریشه باقیمانده 8/000/000

قیمت جراحی دهان فروردین ماه سال 1400

 

درمان ریشه عمومی (بدون ترمیم) قیمت به ريال
پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی) 5/000/000
درمان ریشه یک کانال 8/000/000
درمان ریشه دو کانال 9/000/000
درمان ریشه سه کانال 10/000/000
درمان ریشه چهار کانال 11/000/000

 

درمان ریشه تخصصی (بدون ترمیم) قیمت به ريال
درمان ریشه یک کانال 12/000/000
درمان ریشه دو کانال 14/000/000
درمان ریشه سه کانال 18/000/000
درمان ریشه چهار کانال 20/000/000
Mta plag 7/000/000

 

درمان مجدد ریشه تخصصی (بدون ترمیم) قیمت به ريال
درمان مجدد ریشه یک کانال 16/000/000
درمان مجدد ریشه دو کانال 18/000/000
درمان مجدد ریشه سه کانال 21/000/000
درمان مجدد ریشه چهار کانال 24/000/000

قیمت درمان ریشه فروردین ماه سال 1400

پریو قیمت به ريال
جرمگیری بروساژ کامل هر فک 4/000/000
فلپ نیم فک 18/000/000
افزایش طول تاج همراه با فلپ 15/000/000
پیوند لثه یک دندان 35/000/000
الکتروسرجری 5/000/000
لیفت لثه هر دندان(نسج سخت) 6/000/000
لیفت سینوس closed 35/000/000
لیفت سینوس open 65/000/000

قیمت پروتز دندان فروردین ماه سال 1400

 

پروتز قیمت به ريال
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه 25/000/000
پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک 20/000/000
پست و کور ریختگی 12/000/000
روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم 30/000/000
پرسلن لامینیت 35/000/000
چسباندن روکشهای قدیمی 2/000/000
خارج کردن روکشهای قدیمی 2/000/000
جدا کردن روکش های بهم چسبیده 2/000/000
نایت گارد سخت 32/000/000
نایت گارد نرم 10/000/000
چسباندن بریج قدیمی 4/000/000
پروتز پارسیل آکریلی ( فلیپر ) 9/000/000
پروتز پارسیل بیس فلزی هر فک 60/000/000
پروتز کامل هر فک 50/000/000
خارج کردن پست و کور ریختگی 8/000/000
Onlay endocrowon سرامیکی 37,000,000
Onlay endocrowon کامپوزیتی 29,000,000

قیمت پروتز دندان فروردین ماه سال 1400

 

اطفال قیمت به ريال
کشیدن قدامی (شیری) 2/500/000
کشیدن خلفی (شیری) 3/000/000
پالپوتومی شیری 5/000/000
پالپکتومی شیری 6/000/000
فلوراید تراپی وبروساژهر فک 2/500/000
فیشور سیلانت هر دندان 5/000/000
استریپ هردندان 2/000/000
ترمیم دندان شیری با امالگام 7/000/000
ترمیم دندان شیری با کامپوزیت 8/500/000

قیمت ترمیم دندان فروردین ماه سال 1400

 

ترمیمی قیمت به ريال
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 5/000/000
ترمیم آمالگام دو سطحی 6/000/000
ترمیم آمالگام سه سطحی 7/000/000
ترمیم کامپوزیت کلاس پنج یا یک سطحی 8/000/000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی کلاس سه 9/000/000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار 10/00/000
ترمیم بیلداپ با آمالگام(دندان دائمی) 10/000/000
ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری(دندان دائمی) 18/000/000
پین معمولی 2/000/000
فایبر پست 2/000/000
تراشیدن کامپوزیت قدیمی هر دندان 2/000/000
فیسینگ کامپوزیت(هر دندان) 15/000/000
بلیچینگ home هر فک 15/000/000
بلیچینگ office هر فک 20/000/000

قیمت ارتودنسی فروردین ماه سال 1400

 

ارتودنسی قیمت به ريال
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان 250/000/000
ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان 260/000/000
ارتوسرجری (ارتودنسی جهت جراحی فک) 350/000/000
ارتودنسی دیمون (به ازای هرفک اضافه می شود) 80/000/000
ارتودنسی سرامیکی (به ازای هر فک اضافه می شود) 80/000/000
ارتودنسی متحرک دو فک 160/000/000
فیس ماسک 150/000/000
دستگاه فانکشنال 150/000/000
هدگیر 60/000/000
فیکس ریتینر هر فک 15/000/000
تعویض پلاک متحرک هر فک 15/000/000
ریباند براکت معمولی 3/000/000
ریباند براکت دیمون 4/000/000
ریباند براکت سرامیکی 5/000/000
ترمیم فیکس ریتینر(هر ناحیه) 3/000/000
ریتینر ثابت خلفی (هر ناحیه) 5/000/000
الکتروسرجری هر دندان 5/000/000
ارتودنسی4×2 دو فک 160/000/000
تعویض نک پد 5/000/000
تعویض فیس بو 5/000/000
تنظیم لبه ی دندان (به ازای هر فک) 2/500/000
دستگاه هایرکس 70/000/000
هوک جراحی + قالبگیری استیج 10/000/000
مینی اسکرو 20/000/000

 قیمت ایمپلنت فروردین ماه سال 1400

 

ایمپلنت قیمت به ريال
ایمپلنت کره ای 60/000/000
ایمپلنت نئودنت سوئیسی 80/000/000
ایمپلنت اشترومن 120/000/000
پیوند استخوان بلاک 70/000/000
پیوند استخوان برای ایمپلنت 50/000/000

ارباط با تلگرام

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
موقعیت جغرافیایی
نحوه آشنایی
آپلود تصویر
/*============ jQuery search Form =========*/