قیمت دندانپزشکی و ارتودنسی مهرماه 1399 | لیست هزینه

تعرفه، هزینه و قیمت خدمات دندانپزشکی در کلینیک سیمادنت

قیمت دندانپزشکی سیمادنت در مهر ماه 1399

زمان پرداخت هزینه درمان

قیمت معاینه و تشخیص

قیمت جراحی دهان

قیمت درمان ریشه(بدون ترمیم)

قیمت پریو

قیمت پروتز

قیمت اطفال

قیمت ترمیمی

قیمت ارتودنسی

قیمت ایمپلنت

دندانپزشکی یکی از معدود خدمات درمانی است که باید بخش قابل توجهی از هزینه درمان را خود بیمار تقبل کند. در ادامه جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیشتر شما مراجعین گرامی ارائه می‌دهیم. تمام درمان‌هایی که دندانپزشکان ما معتقدند برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت یابد در این جدول ذکر شده است.

بیمار هیچ گونه هزینه‌ای را خارج از هزینه دوره درمان برای موارد جداگانه پرداخت نمی‌کند. بیمار با توجه به درمان در نظر گرفته شده صرفاً هزینه برآورد شده برای طرح درمانی کامل را می‌پردازد و هزینه خارج از برنامه‌ای را پرداخت نمی‌کند، حتی اگر تعداد دفعات ویزیت از تعداد پیش‌بینی شده بیشتر شود. دوره درمان زمانی اتمام می‌یابد که دندانپزشکان ما به سطح قابل قبولی از بهداشت دهان و دندان رسیده باشند.

زمان پرداخت هزینه درمان

روش پرداخت هزینه‌های درمان‌های مختلف دندانپزشکی یکسان نیست. هزینه بعضی از درمان‌ها را باید در ابتدای درمان به طور کامل پرداخت کرد، حال آن که هزینه بعضی از خدمات پس از به پایان رسیدن دوره درمان دریافت می‌شود. متخصص روش پرداخت هزینه را نسبت به قیمت دندانپزشکی ، درهر جلسه ویزیت و مشاوره اعلام می‌کند.

فهرست قیمت دندانپزشکی سیمادنت کلینیک

معاینه و تشخیص قیمت به تومان
ویزیت 50/000
گرافی پری اپیکال 50/000

قیمت معاینه و تشخیص مهر ماه سال 1399

جراحی دهان قیمت به تومان
کشیدن هر دندان قدامی 300/000
کشیدن هر دندان خلفی 400/000
کشیدن هر دندان عقل 500/000
خارج کردن دندان نیش نهفته 2/000/000
جراحی عقل نسج نرم 1/200/000
جراحی عقل نسج سخت 1/800/000
فرنکتومی 500/000
باز کردن آبسه داخل دهان 300/000
درمان درای ساکت (هر جلسه) 300/000
اکسپوز کردن دندان 1/500/000

قیمت جراحی دهان مهر ماه سال 1399

درمان ریشه(بدون ترمیم) قیمت به تومان
پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی) 500/000
درمان ریشه یک کانال 700/000
درمان ریشه دو کانال 800/000
درمان ریشه سه کانال 900/000
درمان ریشه چهار کانال 1/000/000

قیمت درمان ریشه مهر ماه سال 1399

پریو قیمت به تومان
جرمگیری بروساژ کامل هر فک 400/000
فلپ نیم فک 1/500/000
افزایش طول تاج همراه با فلپ 1/200/000
پیوند لثه یک دندان 2/500/000
الکتروسرجری 300/000

قیمت پروتز دندان مهر ماه سال 1399

پروتز قیمت به تومان
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه 1/200/000
پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک 1/200/000
پست و کور ریختگی 1/000/000
روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم 1/800/000
پرسلن لامینیت 2/000/000
چسباندن روکشهای قدیمی 200/000
خارج کردن روکشهای قدیمی 200/000
خارج کردن بریج قدیمی 400/000
نایت گارد 1/000/000
چسباندن بریج قدیمی 400/000

قیمت پروتز دندان مهر ماه سال 1399

اطفال قیمت به تومان
کشیدن قدامی (شیری/دائمی) 250/000
کشیدن خلفی (شیری/دائمی) 300/000
پالپوتومی شیری 500/000
پالپکتومی شیری 600/000
فلوراید تراپی وبروساژهر فک 250/000
فیشور سیلانت هر دندان 300/000
Space Regainer 1/000/000
بند و لوپ 800/000
لینگوال آرچ 1/500/000
(SM) متحرک 1/000/000
استریپ هردندان 200/000

قیمت ترمیم دندان مهر ماه سال 1399

ترمیمی قیمت به تومان
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی 500/000
ترمیم آمالگام دو سطحی 600/000
ترمیم آمالگام سه سطحی 700/000
ترمیم کامپوزیت کلاس پنج یا یک سطحی 700/000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی کلاس سه 800/000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار 900/000
ترمیم بیلداپ با آمالگام(دندان دائمی) 1/000/000
ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری(دندان دائمی) 1/200/000
پین معمولی 200/000
فایبر پست 200/000
تراشیدن کامپوزیت قدیمی هر دندان 200/000
فیسینگ کامپوزیت(هر دندان) 1/200/000

قیمت ارتودنسی مهر ماه سال 1399

 

ارتودنسی قیمت به تومان
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان 20/000/000
ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان 21/000/000
ارتوسرجری (ارتودنسی جهت جراحی فک) 30/000/000
ارتودنسی دیمون (به ازای هرفک اضافه می شود) 8/000/000
ارتودنسی سرامیکی (به ازای هر فک اضافه می شود) 8/000/000
ارتودنسی متحرک دو فک 10/000/000
فیس ماسک 10/000/000
دستگاه فانکشنال 10/000/000
هدگیر 5/000/000
فیکس ریتینر هر فک 1/000/000
تعویض پلاک متحرک هر فک 1/000/000
ریباند براکت معمولی 300/000
ریباند براکت دیمون 400/000
ریباند براکت سرامیکی 500/000
ترمیم فیکس ریتینر(هر ناحیه) 300/000
ریتینر ثابت خلفی (هر ناحیه) 500/000
الکتروسرجری هر دندان 500/000
ارتودنسی4×2 10/000/000
تعویض نک پد 500/000
تعویض فیس بو 500/000
تنظیم لبه ی دندان (به ازای هر فک) 250/000
دستگاه هایرکس 5/000/000
هوک جراحی + قالبگیری استیج 1/000/000

 قیمت ایمپلنت مهر ماه سال 1399

ایمپلنت قیمت به تومان
یک واحد ایمپلنت کره ای6/000/000
اشترومن سوییس 9/000/000
پیوند استخوان بلاک 6/000/000
پیوند استخوان برای ایمپلنت 3/500/000

ارباط با تلگرام

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
موقعیت جغرافیایی
نحوه آشنایی
آپلود تصویر