قیمت دندانپزشکی و ارتودنسی دی ماه 1399 | لیست هزینه

تعرفه، هزینه و قیمت خدمات دندانپزشکی در کلینیک سیمادنت

قیمت دندانپزشکی سیمادنت در دی ماه 1399

زمان پرداخت هزینه درمان

قیمت معاینه و تشخیص

قیمت جراحی دهان

قیمت درمان ریشه(بدون ترمیم)

قیمت پریو

قیمت پروتز

قیمت اطفال

قیمت ترمیمی

قیمت ارتودنسی

قیمت ایمپلنت

دندانپزشکی یکی از معدود خدمات درمانی است که باید بخش قابل توجهی از هزینه درمان را خود بیمار تقبل کند. در ادامه جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی را برای آگاهی بیشتر شما مراجعین گرامی ارائه می‌دهیم. تمام درمان‌هایی که دندانپزشکان ما معتقدند برای حفظ سلامت دهان و دندان ممکن است ضرورت یابد در این جدول ذکر شده است.

بیمار هیچ گونه هزینه‌ای را خارج از هزینه دوره درمان برای موارد جداگانه پرداخت نمی‌کند. بیمار با توجه به درمان در نظر گرفته شده صرفاً هزینه برآورد شده برای طرح درمانی کامل را می‌پردازد و هزینه خارج از برنامه‌ای را پرداخت نمی‌کند، حتی اگر تعداد دفعات ویزیت از تعداد پیش‌بینی شده بیشتر شود. دوره درمان زمانی اتمام می‌یابد که دندانپزشکان ما به سطح قابل قبولی از بهداشت دهان و دندان رسیده باشند.

زمان پرداخت هزینه درمان

روش پرداخت هزینه‌های درمان‌های مختلف دندانپزشکی یکسان نیست. هزینه بعضی از درمان‌ها را باید در ابتدای درمان به طور کامل پرداخت کرد، حال آن که هزینه بعضی از خدمات پس از به پایان رسیدن دوره درمان دریافت می‌شود. متخصص روش پرداخت هزینه را نسبت به قیمت دندانپزشکی ، درهر جلسه ویزیت و مشاوره اعلام می‌کند.

فهرست قیمت دندانپزشکی سیمادنت کلینیک

معاینه و تشخیصقیمت به تومان
ویزیت50/000
گرافی پری اپیکال50/000

قیمت معاینه و تشخیص دی ماه سال 1399

جراحی دهانقیمت به تومان
کشیدن هر دندان قدامی300/000
کشیدن هر دندان خلفی400/000
کشیدن هر دندان عقل500/000
خارج کردن دندان نیش نهفته2/000/000
جراحی عقل نسج نرم1/200/000
جراحی عقل نسج سخت1/800/000
فرنکتومی500/000
باز کردن آبسه داخل دهان300/000
درمان درای ساکت (هر جلسه)300/000
اکسپوز کردن دندان1/500/000

قیمت جراحی دهان دی ماه سال 1399

درمان ریشه(بدون ترمیم)قیمت به تومان
پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی)500/000
درمان ریشه یک کانال700/000
درمان ریشه دو کانال800/000
درمان ریشه سه کانال900/000
درمان ریشه چهار کانال1/000/000

قیمت درمان ریشه دی ماه سال 1399

پریوقیمت به تومان
جرمگیری بروساژ کامل هر فک400/000
فلپ نیم فک1/500/000
افزایش طول تاج همراه با فلپ1/200/000
پیوند لثه یک دندان2/500/000
الکتروسرجری300/000

قیمت پروتز دندان دی ماه سال 1399

پروتزقیمت به تومان
پروتز ثابت PFM هر واحد دندان پایه1/200/000
پروتز ثابت PFM هر واحد پونتیک1/200/000
پست و کور ریختگی1/000/000
روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم1/800/000
پرسلن لامینیت2/000/000
چسباندن روکشهای قدیمی200/000
خارج کردن روکشهای قدیمی200/000
خارج کردن بریج قدیمی400/000
نایت گارد1/000/000
چسباندن بریج قدیمی400/000
پروتز پارسیل آکریلی ( فلیپر )9/000/000
پروتز پارسیل بیس فلزی هر فک70/000/000
پروتز کامل هر فک70/000/000

قیمت پروتز دندان دی ماه سال 1399

اطفالقیمت به تومان
کشیدن قدامی (شیری/دائمی)250/000
کشیدن خلفی (شیری/دائمی)300/000
پالپوتومی شیری500/000
پالپکتومی شیری600/000
فلوراید تراپی وبروساژهر فک250/000
فیشور سیلانت هر دندان300/000
Space Regainer1/000/000
بند و لوپ800/000
لینگوال آرچ1/500/000
(SM) متحرک1/000/000
استریپ هردندان200/000

قیمت ترمیم دندان دی ماه سال 1399

ترمیمیقیمت به تومان
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی500/000
ترمیم آمالگام دو سطحی600/000
ترمیم آمالگام سه سطحی700/000
ترمیم کامپوزیت کلاس پنج یا یک سطحی700/000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی کلاس سه800/000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار900/000
ترمیم بیلداپ با آمالگام(دندان دائمی)1/000/000
ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری(دندان دائمی)1/200/000
پین معمولی200/000
فایبر پست200/000
تراشیدن کامپوزیت قدیمی هر دندان200/000
فیسینگ کامپوزیت(هر دندان)1/200/000

قیمت ارتودنسی دی ماه سال 1399

 

ارتودنسیقیمت به تومان
ارتودنسی ثابت دو فک بدون کشیدن دندان20/000/000
ارتودنسی ثابت دو فک با کشیدن دندان21/000/000
ارتوسرجری (ارتودنسی جهت جراحی فک)30/000/000
ارتودنسی دیمون (به ازای هرفک اضافه می شود)8/000/000
ارتودنسی سرامیکی (به ازای هر فک اضافه می شود)8/000/000
ارتودنسی متحرک دو فک10/000/000
فیس ماسک10/000/000
دستگاه فانکشنال10/000/000
هدگیر5/000/000
فیکس ریتینر هر فک1/000/000
تعویض پلاک متحرک هر فک1/000/000
ریباند براکت معمولی300/000
ریباند براکت دیمون400/000
ریباند براکت سرامیکی500/000
ترمیم فیکس ریتینر(هر ناحیه)300/000
ریتینر ثابت خلفی (هر ناحیه)500/000
الکتروسرجری هر دندان500/000
ارتودنسی4×210/000/000
تعویض نک پد500/000
تعویض فیس بو500/000
تنظیم لبه ی دندان (به ازای هر فک)250/000
دستگاه هایرکس5/000/000
هوک جراحی + قالبگیری استیج1/000/000

 قیمت ایمپلنت دی ماه سال 1399

ایمپلنتقیمت به تومان
یک واحد ایمپلنتکره ای6/000/000
اشترومن سوییس 9/000/000
پیوند استخوان بلاک6/000/000
پیوند استخوان برای ایمپلنت3/500/000

ارباط با تلگرام

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
موقعیت جغرافیایی
نحوه آشنایی
آپلود تصویر