روکش و لبخند زیبا

روکش و لبخند زیبا

روکش کردن دندان يکي از بهترين روش­ ها جهت پوشاندن دنداني است که تغيير رنگ دارد و يا داراي شکل نا مناسبي است. روکش سبب مي­ شود که دندان شما استقامت بيشتري پيدا کند و ظاهر آن ارتقاء پيدا کند.

روکش­ ها در فضاي بي­ دنداني نيز قرار مي­ گيرند(بريج). روکشها از دندان­ هايي که ساختار ضعيفي دارند محافظت مي کنند و از شکستگي آن­ها جلوگيري مي­ نمايند. از ديگر سو، روکش دندان، ساختار و فعاليت دندان­ هاي شکسته را بازسازي مي ­نمايد.

روکش و لبخند زیبا

ارتباط با تلگرام

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
موقعیت جغرافیایی
نحوه آشنایی
آپلود تصویر