درمان ریشه دندان

درمان ریشه با دریل کردن استاندارد جهت دسترسی به داخل دندان آغاز می شود. فایل های ریز برای خارج کردن محتوای این کانال ها بکار گرفته می شوند. کن های پلاستیکی داخل کانال ها قرار می گیرد. وقتی که کن های کافی قرار داده شد، ابزاری برای فشردن بیشتر کن ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای درمان مناسب ممکن است یک یا چند پست گذاشته شوند تا دندان را تقویت نموده و به حفظ ترمیم تاج دندان کمک کنند. هرگونه ضایعه انتهای ریشه باید به مرور زمان برطرف گردد و دندان نجات خواهد یافت.

نظرات خود را بیان کنید
ارسال نظر

   

 

 


 

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...