هزينه دندان مصنوعى آلمانى اصل براى فك بالا بطور كامل…

هزينه دندان مصنوعى آلمانى اصل براى فك بالا بطور كامل چقدر ميباشد (تمامى دندانهاى فك بالا از بين رفته است)؟ آيا muck-up قبل از ساخت دندان دندان تهيه ميگردد و يا خير؟ من ميخواهم حتما موك آپ و يا وكس آپ تهيه شود. لثه هاى من نسبت به خط أفق صورت كمى زاويه دارند ( حدود سه  ميليمتر طرف چپ پائين تر است) و ميبايد اين كجى لثه در ساخت دندان مصنوعى رعايت گردد كه اين ايراد مرتفع گشته و در نتيجه نك دندانها در خط أفق قرار گيرند. در مورد فك پائين ضمن ساخت روكش دندانها اين كجى مرتفع شده و نك دندانها افقى گشته اند.
بهمن مبصرى

سوالات : هزينه دندان مصنوعى آلمانى اصل براى فك بالا بطور كامل چقدر ميباشد (تمامى دندانهاى فك بالا از بين رفته است)؟ آيا muck-up قبل از ساخت دندان دندان تهيه ميگردد و يا خير؟ من ميخواهم حتما موك آپ و يا وكس آپ تهيه شود. لثه هاى من نسبت به خط أفق صورت كمى زاويه دارند ( حدود سه ميليمتر طرف چپ پائين تر است) و ميبايد اين كجى لثه در ساخت دندان مصنوعى رعايت گردد كه اين ايراد مرتفع گشته و در نتيجه نك دندانها در خط أفق قرار گيرند. در مورد فك پائين ضمن ساخت روكش دندانها اين كجى مرتفع شده و نك دندانها افقى گشته اند.

پاسخ دکتر :
نظرات :  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
موقعیت جغرافیایی
نحوه آشنایی
آپلود تصویر
/*============ jQuery search Form =========*/