خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

من دندان ۱ فک بالا دچار کیست شده بود ان را عصب کشی کردم .بعد از دو ماه دردی در داخل دندانم حس میکنم .هیچگونه حساسیتی به گرما و سرما ندارم و در جویدن نیز مشکلی ندارم .به دندان پزشک مجددا مراجع کردم گفتن کمی انتهای ریشه التهاب داره که به مرور زمان درمان میشه .ایا نیاز به درمان مجدد هست؟

من دندان ۱ فک بالا دچار کیست شده بود ان را عصب کشی کردم .بعد از دو ماه دردی در داخل دندانم حس میکنم .هیچگونه حساسیتی به گرما و سرما ندارم و در جویدن نیز مشکلی ندارم .به دندان پزشک مجددا مراجع کردم گفتن کمی انتهای ریشه التهاب داره که به مرور زمان درمان میشه .ایا نیاز به درمان مجدد هست؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت