عنوان پرسش :

من دندان ۱ فک بالا دچار کیست شده بود ان را عصب کشی کردم .بعد از دو ماه دردی در داخل دندانم حس میکنم .هیچگونه حساسیتی به گرما و سرما ندارم و در جویدن نیز مشکلی ندارم .به دندان پزشک مجددا مراجع کردم گفتن کمی انتهای ریشه التهاب داره که به مرور زمان درمان میشه .ایا نیاز به درمان مجدد هست؟

28 آبان 1397
من دندان ۱ فک بالا دچار کیست شده بود ان را عصب کشی کردم .بعد از دو ماه دردی در داخل دندانم حس میکنم .هیچگونه حساسیتی به گرما و سرما ندارم و در جویدن نیز مشکلی ندارم .به دندان پزشک مجددا مراجع کردم گفتن کمی انتهای ریشه التهاب داره که به مرور زمان درمان میشه .ایا نیاز به درمان مجدد هست؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی