خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

من براي كشيدن دندان امروز رفتم و نيمي از دندان را دكتر كشيد و نيمي ازاون رو گفت بعدا جراحي كن..١١ساعت كذشته م تمام زبانم هنوز سر هست.هيچ چيزي را نميتونم بجوم.ب نظر شما زبانم سر ميماند يا امكان خوب شدن هست؟

شكوفه سليمي
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت