خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

شرایط پر کردن دندانم و یا خرابی آن به چه شکلی باشد که بتوانم آزمایشات دندان خلبانی را قبول شوم؟

شرایط پر کردن دندانم و یا خرابی آن به چه شکلی باشد که بتوانم آزمایشات دندان خلبانی را قبول شوم؟
پاسخ دکتر :

ترمیم

 


سلام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد پذیرش ارگان ذکر شده ندارم.

 

با سپاس

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت