خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

سلام من حدود دوماه پیش دندونم رو کشیدم .ونفس من به شدت بد بو شده. ایا این موصوع مربوط به دندون کشیده شده است .راه حلی لطف کنید

سلام من حدود دوماه پیش دندونم رو کشیدم .ونفس من به شدت بد بو شده. ایا این موصوع مربوط به دندون کشیده شده است .راه حلی لطف کنید
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت