عنوان پرسش :

سلام دکتر خسته نباشید.امروز موقع ناهار استخوانی به اشتباه وارد دهان مامانم شد و مامانم ندیده بودش و راحت غذاشو میجوید که یه مرتبه جیغش رفت هوا و زار زار شروع به گریه کرد.استخوان زیر دندونای عقبش رفته بود و به شدت گازش گرفته بود.و اینقدر فشارش زیاد بود که یک طرف سرش و کاسه چشمش و گوشش همه درد گرفته بود و میگفت فک میکنم پرده گوشم پاره شده.خیلی درد بدی داشته طوری که مامانم میگه و الان بعد از گذشت ۱۰ ساعت میگه هنوزم احساس درد در اطراف گوشم و همون طرف سرم و کاسه چشمم دارم.خیلی نگرانشم ایا خطرناکه؟

9 آبان 1397
سلام دکتر خسته نباشید.امروز موقع ناهار استخوانی به اشتباه وارد دهان مامانم شد و مامانم ندیده بودش و راحت غذاشو میجوید که یه مرتبه جیغش رفت هوا و زار زار شروع به گریه کرد.استخوان زیر دندونای عقبش رفته بود و به شدت گازش گرفته بود.و اینقدر فشارش زیاد بود که یک طرف سرش و کاسه چشمش و گوشش همه درد گرفته بود و میگفت فک میکنم پرده گوشم پاره شده.خیلی درد بدی داشته طوری که مامانم میگه و الان بعد از گذشت ۱۰ ساعت میگه هنوزم احساس درد در اطراف گوشم و همون طرف سرم و کاسه چشمم دارم.خیلی نگرانشم ایا خطرناکه؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی