عنوان پرسش :

سلام حدود یک سالی دردندان مبهمی در فک راست بالا فقط زمان جویدن اذیتم میکرد ،عکسopgتهیه شدکه التهاب کمی در دندان6بالادیده میشد،همان دندان چون ترمیمش ظاهرا ترک داشت شروع به درمان شد که پزشک گفت دندان نکروز شده یه پین هم ازقبل داشت که برداشت و منجر به عصب کشی شد،الانم بعد از گذشت3هفته از عصب کشی هنوز زمان جویدن درد دارد البته دیگر مبهم نیست بلکه دقیقا همان دندان6درد لحظه فشار،درددارد..قرص چرکخشک کن و ضد التهاب هم داده شد که مصرف کردم….الان این درد طیبعی است …ممکنه ریشه ی دیگری داشته که جا مانده؟عکس بعد از عصب کشی هم تهیه شد که دکتر گفت 3 ریشه به خوبی ترمیم شده

14 آذر 1397
سلام حدود یک سالی دردندان مبهمی در فک راست بالا فقط زمان جویدن اذیتم میکرد ،عکسopgتهیه شدکه التهاب کمی در دندان6بالادیده میشد،همان دندان چون ترمیمش ظاهرا ترک داشت شروع به درمان شد که پزشک گفت دندان نکروز شده یه پین هم ازقبل داشت که برداشت و منجر به عصب کشی شد،الانم بعد از گذشت3هفته از عصب کشی هنوز زمان جویدن درد دارد البته دیگر مبهم نیست بلکه دقیقا همان دندان6درد لحظه فشار،درددارد..قرص چرکخشک کن و ضد التهاب هم داده شد که مصرف کردم….الان این درد طیبعی است …ممکنه ریشه ی دیگری داشته که جا مانده؟عکس بعد از عصب کشی هم تهیه شد که دکتر گفت 3 ریشه به خوبی ترمیم شده
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی