خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

باسلام چندین سال پیش دندونم رو پر کردم چندروزه به شدت نسبت به سرما و گرما حساس شده و نمیتونم باهاش چیزی بخورم در حالت عادی دردی ندارم آیا نیازی به عصب کشی هستش؟مشکل از کجاس؟

باسلام چندین سال پیش دندونم رو پر کردم چندروزه به شدت نسبت به سرما و گرما حساس شده و نمیتونم باهاش چیزی بخورم در حالت عادی دردی ندارم  آیا نیازی به عصب کشی هستش؟مشکل از کجاس؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت