عنوان پرسش :

باسلام ، 1. اگر در کودکی دندانهای شیری جلویی خراب شود ممکن است دندانهای دائمی به دنبال آن خراب شوند 2. اگر کنار دندان1 که قبلا عصب کشی شده پوسیدگی اولیه ایجاد شود برای پر کردن مشکل ایجاد نمی شود ودندان ترک نمی خورد؟؟ واصلا آیا می شود این پوسیدگی خیلی کم که اندازه 1 نقطه نارنجی رنگ است راترمیم نکرد و با نخ دندان و رعایت بهداشت از پیشرفت جلوگیری کرد، آیادراین صورت مشکلی پیش نمی آید؟؟ زیرا برخی دندانپزشکان می گویند پوسیدگی های خیلی کم را نباید دست زد و فقط باید از پیشرف جلوگیری کرد

1395-05-18
باسلام ، 1. اگر در کودکی دندانهای شیری جلویی خراب شود ممکن است دندانهای دائمی به دنبال آن خراب شوند 2. اگر کنار دندان1 که قبلا عصب کشی شده پوسیدگی اولیه ایجاد شود برای پر کردن مشکل ایجاد نمی شود ودندان ترک نمی خورد؟؟ واصلا آیا می شود  این پوسیدگی خیلی کم که اندازه 1 نقطه نارنجی رنگ است راترمیم نکرد و با نخ دندان و رعایت بهداشت از پیشرفت جلوگیری کرد، آیادراین صورت مشکلی پیش نمی آید؟؟ زیرا برخی دندانپزشکان می گویند پوسیدگی های خیلی کم را نباید دست زد و فقط باید از پیشرف جلوگیری کرد
پاسخ دکتر :

سلام،

۱. خراب شدن دندانهای شیری مستقیما سبب پوسیدگی دندانهای دایمی نمی گردد ولی در پی از دست رفتن دندان شیری ممکن است فضای رویش دندان دائمی زیرین از دست برود. ۲. خیر مشکلی ایجاد نمی کند. ۳. پوسیدگی اگر تبدیل به حفره شده باشد تنها درمانش ترمیم کرد و خودبخود با بهداشت بهتر برطرف نمی گردد. ولی چنانچه در حد لکه سفید باشد قابل توقف با بهداشت دقیق می باشد.

با سپاس،

مرکز تخصصی دندانپزشکی سیمادنت

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی