23
20
157

جراحی انتهای ریشه دندان

درمان ریشه اغلب می تواند یک عمر دوام بیاورد ولی گاهی درمان سنتی ریشه دندان به تنهایی کفایت نمی کند و یا ممکن است یک انتخاب درمانی نباشد. در این صورت اندودنتیست شما ممکن است جراحی انتهای ریشه را برای حفظ دندان شما پیشنهاد دهد. شایعترین جراحی انتهای ریشه، اپیکو اکتومی نامیده می شود. این درمان عفونت یا آبسه را با قطع انتهای ریشه دندان درمان می کند. جراحی انتهای ریشه یک پروسه پیشرفته میکروسکوپی است که توسط متخصصین دندانپزشکی تحت عنوان اندودنتیست ها انجام می شود.

نظرات خود را بیان کنید
ارسال نظر

   

 

 


 

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...