مکانیسم میکروبی ارتباط بیماری لثه با بیماری قلبی، توسط دانشمندان شناسایی شد.
عفونت دندانی درمان نشده با افزایش ریسک بیماری قلبی همراه است.
اگر چکاپ روتین دندانپزشکی نرفته اید، نتایج حاصل از یک مطالعه جدید شما را بر آن می دارد که هر…
علائمی که نشانگر لزوم مراجعه به دندان‌پزشک است
  با بروز هریک از علائم زیر باید به دندان‌پزشک مراجعه کنید تا درمان شما آغاز شود. درد یا تورم…
چکاپ دندانپزشکی
چکاپ دندانپزشکی
    حتی اگر علائم دندانی خاصی نداشتید، وقتی زمان چک‌آپ دندان‌پزشکی فرا برسد (هر 6 ماه یکبار) به دندان‌پزشک…