ضایعات کانکر
ضایعات کانکر
  ضایعات کانکر داخل دهان شکل می­ گیرند. این ضایعات، اندازه کوچک داشته و به رنگ سفید یا خاکستری و…