مکانیسم میکروبی ارتباط بیماری لثه با بیماری قلبی، توسط دانشمندان شناسایی شد.
عفونت دندانی درمان نشده با افزایش ریسک بیماری قلبی همراه است.
اگر چکاپ روتین دندانپزشکی نرفته اید، نتایج حاصل از یک مطالعه جدید شما را بر آن می دارد که هر…
مکانیسم میکروبی ارتباط بیماری لثه با بیماری قلبی، توسط دانشمندان شناسایی شد.
مکانیسم میکروبی ارتباط بیماری لثه با بیماری قلبی، توسط دانشمندان شناسایی شد.
بر اساس یک مطالعه جدید میکروبیولوژی ارتباط بین بیماری لثه و بیماری قلبی با شناسایی تاثیر یک میکروب که در…
تجویز آنتی بیوتیک پیش از درمان (پروفیلاکسی)
تجویز آنتی بیوتیک پیش از درمان (پروفیلاکسی)
در بعضی از موارد، پزشک و دندانپزشک به بیماران خاصی توصیه می­ کنند که قبل از شروع برخی از درمان­های…
بیماری لثه
چگونه درمان بیماری لثه از بیماری قلبی جلوگیری میکند؟
براساس مطالعه ای  که اخیراً صورت گرفته، ارتباط بین دهان وقلب بیش از پیش آشکار شده است. براساس این مطالعه،…