به اشتراک گذاری میکروب مولد پوسیدگی دندان در میان کودکان و خانواده ‌های آنان
به اشتراک گذاری میکروب مولد پوسیدگی دندان در میان کودکان و خانواده ‌های آنان
 بر پایه شواهد قانع کننده یک پژوهش علمی که در کنگره پژوهش میکروبی انجمن میکروبیولوژی آمریکا ارائه شد، مشخص گردید…
blank
نقش موسین های بزاق در پیشگیری از پوسیدگی دندان
بزاق دهان، بیش از آنچه در گذشته فکر  می­کردیم، دندان ها را در برابر پوسیدگی محافظت می­کند. طبق مطالعه ای…
blank
بزاق دهان، بیش از آنچه در گذشته فکر می کردیم، دندانها را در برابر پوسیدگی…
بزاق دهان، بیش از آنچه در گذشته فکر  می­کردیم، دندان ها را در برابر پوسیدگی محافظت می­کند. طبقه مطالعه ای…