آیا آب نمک برای دندان مفید است؟
فواید آب نمک برای دندان ها | دندانپزشکی سیمادنت
در ملل و فرهنگ های مختلف در طول نسل ها از آب نمک برای دندان و ضدعفونی ، شستشوی زخم…
مسواکهایی که در سرویسهای بهداشتی و یا حمام نگهداری میشوند
%60 مسواکهایی که در سرویسهای بهداشتی و یا حمام نگهداری میشوند، آلوده به ماده مدفوعی…
60% مسواک هایی که در سرویس های بهداشتی و یا حمام نگهداری می شوند آلوده به ماده مدفوعی هستند. محققین…