بعضی از انواع نوشیدنی‌های بدون قند به دندان‌ها آسیب می‌رسانند.
بعضی از انواع نوشیدنی‌های بدون قند به دندان‌ها آسیب می‌رسانند.
  کارشناسان هشدار دادند: بعضی از انواع نوشیدنی‌های بدون قند به دندان‌ها آسیب می‌رسانند.  کارشناسان بهداشت دهان و دندان هشدار…
آدامس بدون قند و پیشگیری از پوسیدگی دندان
آدامس بدون قند و پیشگیری از پوسیدگی دندان
  مطالعات باليني نشان داده‌اند که چنانچه پس از صرف غذا، به مدت 20 دقيقه، آدامس بدون قند جويده شود،…