خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

کشیدن دندان چقدر درد داره من دندون نیش دارم و می‌خوام بکشم ولی یکم میترسم

کشیدن دندان چقدر درد داره من دندون نیش دارم و می‌خوام بکشم ولی یکم میترسم
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت