عنوان پرسش :

کشیدن دندان چقدر درد داره من دندون نیش دارم و می‌خوام بکشم ولی یکم میترسم

24 اسفند 1397
کشیدن دندان چقدر درد داره من دندون نیش دارم و می‌خوام بکشم ولی یکم میترسم
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی