عنوان پرسش :

چه اتفاقی برای دندان من افتاده است ؟ سلام. سال 90عصب کشی دندان انجام دادم هر سال 2 بار درد میگرفت که با آموکسی خوب میشد .امسال خود درمانی نکردم و یک درد دایم با نمره 4 از 10 به ترتیب کل فک پایین رو درگیر کرد بعد درد فک بالایی هم شروع شد کم کم به گوش و بینی و سینوزیت هم منتقل شد پبش دندانپزشک تشخیص رفتم به دندان و لثه ضربه زد و گفت که موردی ندارد به دکتر گوش و حلق و بینی مراجعه کردم و به مدت 15 روزسیپروفلوکسازین مصرف کردم تا عفونت سینوسی از بین رفت بدلیل سردردهای شدید به من پیشنهاد شد به دکتر مغز و اعصاب هم مراجعه کنم که البته داروهای ایشان را بدلیل اطمینان از مشکل دندان استفاده نکردم بعد از خوب شدن سردردها و سینوزیت همچنان سوزن سوزن دندان ادامه یافت سه هفته آموکسی و میترانیدازول خوردم تا این وضعیت تقریبا تمام شد باز هم هر از گاهی این گزگز ادامه دارد .و عکس امسال را ضمیمه میکنم در عکس قبل از عصب کشی از باد کنکها ی زیر ریشه خبری نیست متشکر

1397-09-15
چه اتفاقی برای دندان من افتاده است ؟
سلام. سال 90عصب کشی دندان انجام دادم هر سال 2 بار درد میگرفت که با آموکسی خوب میشد .امسال خود درمانی نکردم و یک درد دایم با نمره 4 از 10 به ترتیب کل فک پایین رو درگیر کرد بعد درد فک بالایی هم شروع شد کم کم به گوش و بینی و سینوزیت هم منتقل شد پبش دندانپزشک تشخیص رفتم به دندان و لثه ضربه زد و گفت که موردی ندارد به دکتر گوش و حلق و بینی مراجعه کردم و به مدت 15 روزسیپروفلوکسازین مصرف کردم تا عفونت سینوسی از بین رفت بدلیل سردردهای شدید به من پیشنهاد شد به دکتر مغز و اعصاب هم مراجعه کنم که البته داروهای ایشان را بدلیل اطمینان از مشکل دندان استفاده نکردم بعد از خوب شدن سردردها و سینوزیت همچنان سوزن سوزن دندان ادامه یافت سه هفته آموکسی و میترانیدازول خوردم تا این وضعیت تقریبا تمام شد باز هم هر از گاهی این گزگز ادامه دارد .و عکس امسال را ضمیمه میکنم در عکس قبل از عصب کشی از باد کنکها ی زیر ریشه خبری نیست متشکر
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی