خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

پسر من۱۳ ماهشه لثه بالاش کبود شده میخواد دندون در بیاره انگار کیست است نگرانم الانم دکتر ها نیستن تو عید

پسر من۱۳ ماهشه لثه بالاش کبود شده میخواد دندون در بیاره انگار کیست است نگرانم الانم دکتر ها نیستن تو عید
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت