عنوان پرسش :

پسر من۱۳ ماهشه لثه بالاش کبود شده میخواد دندون در بیاره انگار کیست است نگرانم الانم دکتر ها نیستن تو عید

12 فروردین 1398
پسر من۱۳ ماهشه لثه بالاش کبود شده میخواد دندون در بیاره انگار کیست است نگرانم الانم دکتر ها نیستن تو عید
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی