خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

ویزیت چه مبلغی میباشد و شامل بیمه تامین اجتماعی است؟

پاسخ دکتر :

با سلام

ویزیت مبلغ 50 تومان می باشد که برای هزینه کلینیک سیمادنت  به شما نامه داده می دهدکه می توانید مبلغ را از بیمه دریافت کنید.

با سپاس

کلینیک تخصصی دندانپزشکی سیمادنت

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت