عنوان پرسش :

من حدود 9ماه میشه دندونمو اعصاب کشی و بعد پرکردم و ریشه دندونم هم کجه.بعد نه ماه ب تازگی وقتی چیز سردی میخورم یا هوای سرد ب دندونم میخوره دندونم دردمیگیره و بعد چند ثانیه خوب میشه.علتش چیه؟؟؟

5 اردیبهشت 1398
من حدود 9ماه میشه دندونمو اعصاب کشی و بعد پرکردم و ریشه دندونم هم کجه.بعد نه ماه ب تازگی وقتی چیز سردی میخورم یا هوای سرد ب دندونم میخوره دندونم دردمیگیره و بعد چند ثانیه خوب میشه.علتش چیه؟؟؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی