عنوان پرسش :

سوال اقای دکتر فرنوم لب بالای پسرم پاره شده و اون قسمت کبوده ایا خودبه خودی جوش میخوره نیازی به انتی بیوتیک است یا ن

1398-08-04
سوال اقای دکتر فرنوم لب بالای پسرم پاره شده و اون قسمت کبوده ایا خودبه خودی جوش میخوره نیازی به انتی بیوتیک است یا ن
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی