خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

سوال اقای دکتر فرنوم لب بالای پسرم پاره شده و اون قسمت کبوده ایا خودبه خودی جوش میخوره نیازی به انتی بیوتیک است یا ن

سوال اقای دکتر فرنوم لب بالای پسرم پاره شده و اون قسمت کبوده ایا خودبه خودی جوش میخوره نیازی به انتی بیوتیک است یا ن
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت