خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

سلای اقای دکتر ببخشید مزاحم شدم من 35 روزه دندون عقل کشیدم فک جوشم نبود همچنان درد دارم قسمت بناگوش و گوشم لپام حالت مور مور میشه انگار یه عالمه ترشی خوردم و بزاق ترشح میشه بنظرتون مشکل چیه ؟

سلای اقای دکتر ببخشید مزاحم شدم من 35 روزه دندون عقل کشیدم فک جوشم نبود همچنان درد دارم قسمت بناگوش و گوشم لپام حالت مور مور میشه انگار یه عالمه ترشی خوردم و بزاق ترشح میشه بنظرتون مشکل چیه ؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت