خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

سلام ۵ روز است دندان عقل پایین را کشیده ام دو روز ایت بصورت نبضی درد می کند .وقتی یک خلال دندان را داخل خفره کردم استخوان سفید احساس و قابل مشاخده هست آیا این استخوان فک هست ؟امکان دارد ته دندان عقل باشد؟

سلام ۵ روز است دندان عقل پایین را کشیده ام دو روز ایت بصورت نبضی درد می کند .وقتی یک خلال دندان را داخل خفره کردم استخوان سفید احساس و قابل مشاخده هست آیا این استخوان فک هست ؟امکان دارد ته دندان عقل باشد؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت