عنوان پرسش :

سلام . پسر من دندادن پایین از فک ش درد داره و پوسیده شده است بزدم دکتر گفتند اگه کشیده شود تا سن ۱۱ سالگی دندان جایش در نمیاد بنابراین عصب کشی و پرکردن رو پیشنهاد کرد البته با امپول و بی حس کردن . خواستم بپرسم بی حس کردن دندان جهت پرکردن دردی برای کودک خواهد داشت ایا کشیدن دردش کمتر از عصب کشی نیست نظر شما چیه ؟ دندانش رو بکشیم یا عصب کشی کنیم

12 فروردین 1398
سلام . پسر من دندادن پایین از فک ش درد داره و پوسیده شده است بزدم دکتر گفتند اگه کشیده شود تا سن ۱۱ سالگی دندان جایش در نمیاد بنابراین عصب کشی و پرکردن رو پیشنهاد کرد البته با امپول و بی حس کردن . خواستم بپرسم بی حس کردن دندان جهت پرکردن دردی برای کودک خواهد داشت ایا کشیدن دردش کمتر از عصب کشی نیست نظر شما چیه ؟ دندانش رو بکشیم یا عصب کشی کنیم
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی