خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

سلام يكي از دوستان بنده ريشه دندانش عفونت كرده براي درمان بايد بي حس شود اما بدليلي بي حسي اثر ندارد تصميم به بيهوشي گرفته شد كه بدليل پايين بودن فشار اينكار نيز انجام نشد نزديك به يك ماه فقط آنتي بيوتيك مي خورد چه درماني پيشنهاد مي كنيد

سلام
يكي از دوستان بنده ريشه دندانش عفونت كرده براي درمان بايد بي حس شود اما بدليلي بي حسي اثر ندارد تصميم به بيهوشي گرفته شد كه بدليل پايين بودن فشار اينكار نيز انجام نشد نزديك به يك ماه فقط آنتي بيوتيك مي خورد چه درماني پيشنهاد مي كنيد
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت