عنوان پرسش :

سلام يكي از دوستان بنده ريشه دندانش عفونت كرده براي درمان بايد بي حس شود اما بدليلي بي حسي اثر ندارد تصميم به بيهوشي گرفته شد كه بدليل پايين بودن فشار اينكار نيز انجام نشد نزديك به يك ماه فقط آنتي بيوتيك مي خورد چه درماني پيشنهاد مي كنيد

20 دی 1397
سلام
يكي از دوستان بنده ريشه دندانش عفونت كرده براي درمان بايد بي حس شود اما بدليلي بي حسي اثر ندارد تصميم به بيهوشي گرفته شد كه بدليل پايين بودن فشار اينكار نيز انجام نشد نزديك به يك ماه فقط آنتي بيوتيك مي خورد چه درماني پيشنهاد مي كنيد
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی