عنوان پرسش :

سلام. من یک سال پیش دندان 6 بالارا عصب کشی کرده ام و روکش روی آن گذاشتند. هفته پیش دندان روکش شده دردی داشت که نمیتوانستم فشاری روی آن بیاورم. ولی این درد فقط به مدت یک روز بود. بعد آن طی این هفته کمی رنگ لثه بالای روکش پررنگ تر از نقاط دیگر است. از یک طرف دندان های عقب تر هم حس درد گویا پخش شده است. درد خیلی زیادی نیست در همه ساعات ولی مثلا وقتی گونه ام را کمی فشار میدهم ، یعنی تقریبا بالای همان دندان 6 ، کمی درد حس میکنم. از یک طرف از دندان پزشکی میترسم و میترسم دندان را بکشند یا جراحی سخت بخواهد. لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.

1397-08-11
سلام. من یک سال پیش دندان 6 بالارا عصب کشی کرده ام و روکش روی آن گذاشتند. هفته پیش دندان روکش شده دردی داشت که نمیتوانستم فشاری روی آن بیاورم. ولی این درد فقط به مدت یک روز بود. بعد آن طی این هفته کمی رنگ لثه بالای روکش پررنگ تر از نقاط دیگر است. از یک طرف دندان های عقب تر هم حس درد گویا پخش شده است. درد خیلی زیادی نیست در همه ساعات ولی مثلا وقتی گونه ام را کمی فشار میدهم ، یعنی تقریبا بالای همان دندان 6 ، کمی درد حس میکنم. از یک طرف از دندان پزشکی میترسم و میترسم دندان را بکشند یا جراحی سخت بخواهد. لطفا مرا راهنمایی بفرمایید.
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی