خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

سلام. من چهار تا از دندونای کناره نیشم رو کشیدم برای ارتودنسی ولی هنوز ارتونسی انجام ندادم جای یکی از دندونای کشیدم یه چیز سفتی هست انگار که دندان اگه دندان باشه و خارجش نکنم شکال نداره؟

سلام. من چهار تا از دندونای کناره نیشم رو کشیدم برای ارتودنسی ولی هنوز ارتونسی انجام ندادم جای یکی از دندونای کشیدم یه چیز سفتی هست انگار که دندان اگه دندان باشه و خارجش نکنم شکال نداره؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت