عنوان پرسش :

سلام من سه روز پیش دندان عقل فک پایینی آن رو کشیدم ولی هنوز هم در لب ودندانها ی پایین اثر بی‌حسی مونده وحی گزگز وسوزش داره البته حین تزریق من احساس تپش قلب ولی حالی مردم دکتر گفتند ترسیدی چیزی نیست می خوان بدونم آیا ممکنه این بی حسی ماندگار بشه یا چقدر زمان میخواهد تا از بین ببره خیلی اذیت میشم مخصوصاوقتی که این می خوره ولی نمی توانم بخوارمش

27 فروردین 1398
سلام من سه روز پیش دندان عقل فک پایینی آن رو کشیدم ولی هنوز هم در لب ودندانها ی پایین اثر بی‌حسی مونده وحی گزگز وسوزش داره البته حین تزریق من احساس تپش قلب ولی حالی مردم دکتر گفتند ترسیدی چیزی نیست می خوان بدونم آیا ممکنه این بی حسی ماندگار بشه یا چقدر زمان میخواهد تا از بین ببره خیلی اذیت میشم مخصوصاوقتی که این می خوره ولی نمی توانم بخوارمش
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی