عنوان پرسش :

سلام من روی دندان پیش جلوییم تقریبا روی وسط دندان یک لکه سفید دارم که یه سوراخ کوچک روش هستش الان تقریبا پنج ساله اونجاست و هیچ تغییری نکرده با توجه به این که من بهداشت قوی ای نداشتم طی سال های گذشته و امسال خیلی بهبودش دادم میخواستم بدونم این سوراخ چی هست که تقریبا بوده ازون موقع و تغییری هم نمیکنه و این که من به تازگی عکس رادیولوژی گرفتم و اون سوراخ توی عکس نمایان نبوده و سوال دیگه این که من لکه های سفید دیگه ای هم دارم روی دندونای فک بالا جلو که فقط محدود به همون ناحیه هستن میخواستم بدونم اونا چین نیاز به پیگیری دارن

1397-05-12
سلام من روی دندان پیش جلوییم تقریبا روی وسط دندان یک لکه سفید دارم که یه سوراخ کوچک روش هستش الان تقریبا پنج ساله اونجاست و هیچ تغییری نکرده با توجه به این که من بهداشت قوی ای نداشتم طی سال های گذشته و امسال خیلی بهبودش دادم میخواستم بدونم این سوراخ چی هست که تقریبا بوده ازون موقع و تغییری هم نمیکنه و این که من به تازگی عکس رادیولوژی گرفتم و اون سوراخ توی عکس نمایان نبوده
و سوال دیگه این که من لکه های سفید دیگه ای هم دارم روی دندونای فک بالا جلو که فقط محدود به همون ناحیه هستن میخواستم بدونم اونا چین نیاز به پیگیری دارن
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی