خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

سلام لطفا این عکس را ببینید و اینکه امکان دارد روکش سود از وسط,تا انتها البته یه تا دندان در فک بالا و سه تا هم پایین مانده و دو تا در بالا اخر دهان و یه دونه پایین اخر مانده ممنپع از راهنمایی

سلام لطفا این عکس را ببینید و اینکه امکان دارد روکش سود از وسط,تا انتها البته یه تا دندان در فک بالا و سه تا هم پایین مانده و دو تا در بالا اخر دهان و یه دونه پایین اخر مانده ممنپع از راهنمایی
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت