عنوان پرسش :

سلام شوهرم بهم زد دندونام خورد شد ریخت تو دهنم امروز ظهر رفتم پزشک قانونی این جواب عکس دندونامه میشه بهم بگید معنیش چیه(شواهدی از دندان یا استخوان fx در پانورامیک وجود ندارد)اصلا جواب این فوتوگراف قابل استفاده هست؟

30 مهر 1397
سلام شوهرم بهم زد دندونام خورد شد ریخت تو دهنم امروز ظهر  رفتم پزشک قانونی این جواب عکس دندونامه میشه بهم بگید معنیش چیه(شواهدی از دندان یا استخوان fx در پانورامیک وجود ندارد)اصلا جواب این فوتوگراف قابل استفاده هست؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی