عنوان پرسش :

سلام دکترداوودیان می خواستم این گزارش CBCT را برایم تفسیر کنید و آیا نیازی به جراحی هست یا نه و اگر جراحی انجام شود آیا عوارض بی حسی زبان یا لب اتفاق می افتد؟ با توجه به این که دندان آسیای سمت چپ در تماس با عقل کمی پوسیدگی پیدا کرده است. احتراما در کلیشه تهیه شده از بیمار در خصوص دندان شماره ۸ چپ این دندان به صورت نهفته و دیستوانگولار قرار گرفته است. این دندان به صورت دو ریشه قابل مشاهده می باشد و IAN در موقعیت لینگوال در تماس با اپکس قرار دارد. در خصوص دندان شماره ۸ راست این دندان به صورت نهفته و مزیوانگولار قرار دارد. کانال IAN به صورت مماس در موقعیت لینگوال نسبت به اپکس قرار دارد. مرسی

12 بهمن 1396
سلام دکترداوودیان می خواستم این گزارش CBCT را برایم تفسیر کنید و آیا نیازی به جراحی هست یا نه و اگر جراحی انجام شود آیا عوارض بی حسی زبان یا لب اتفاق می افتد؟ با توجه به این که دندان آسیای سمت چپ در تماس با عقل کمی پوسیدگی پیدا کرده است. احتراما در کلیشه تهیه شده از بیمار در خصوص دندان شماره ۸ چپ این دندان به صورت نهفته و دیستوانگولار قرار گرفته است. این دندان به صورت دو ریشه قابل مشاهده می باشد و IAN در موقعیت لینگوال در تماس با اپکس قرار دارد. در خصوص دندان شماره ۸ راست این دندان به صورت نهفته و مزیوانگولار قرار دارد. کانال IAN به صورت مماس در موقعیت لینگوال نسبت به اپکس قرار دارد. مرسی
پاسخ دکتر :
سلام،
لطفا پرسش خود را همراه عکس هایی از دندانها و صورت تان ترجیحا همراه رادیوگرافی های دندانی،فکی برای ما تلگرام کنید تا در اسرع وقت جهت راهنمایی دقیق تر شما پیرامون تشخیص و طرح درمان مناسب اقدام گردد.
با سپاس،
کلینیک تخصصی دندانپزشکی سیمادنت
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی