عنوان پرسش :

سلام دختر من ۱سال و ۸ ماه دارد در اثر برخورد با شیشه میز تلویزیون دندان جلوییش به داخل دهانش کج شده و بسیار خون ریزی کرده این دندان را باید کشید یا درمان می پذیرد ؟

3 آبان 1397
سلام دختر من ۱سال و ۸ ماه دارد در اثر برخورد با شیشه میز تلویزیون دندان جلوییش به داخل دهانش کج شده و بسیار خون ریزی کرده این دندان را باید کشید یا درمان می پذیرد ؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی