خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

سلام دختر من ۱سال و ۸ ماه دارد در اثر برخورد با شیشه میز تلویزیون دندان جلوییش به داخل دهانش کج شده و بسیار خون ریزی کرده این دندان را باید کشید یا درمان می پذیرد ؟

سلام دختر من ۱سال و ۸ ماه دارد در اثر برخورد با شیشه میز تلویزیون دندان جلوییش به داخل دهانش کج شده و بسیار خون ریزی کرده این دندان را باید کشید یا درمان می پذیرد ؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت