عنوان پرسش :

سلام حدود 3 هفته پیش بخشی از دندان شماره 4 فک پایینم ریخت که دردی هم نداشت حدود 2 روز بعد با درد شدید در فک و دندانم به پزشک مراجعه کردم . دکتر گفتند دندان پوسیده بوده و کانال آن هم شکسته است.عکس opgهم فقط یک کانال را نشان داد. اما هرچقدر پزشک تلاش کردند دندانم سر نمی شد.آموکسی سیلین مترونیدازول و ژلوفن مصرف کردم .بعد از چند روز در حالت عادی دردی نداشتم نسبت به آب سرد و گرم هم دندانم واکنشی نداشت و فقط قادر به جویدن غذا بعلت درد نبودم.مجدد به پزشک مراجعه کردم اما باز هم هر چقدر تلاش کردند و انواع داروهای بی حسی را امتحان کردند باز هم بمحض اشاره به عصب شدت درد قابل تحمل نبود . حالا دندانم همینطور به صورت شکسته باقی مانده دکتر هم می گویند بعلت درد و فشار عصبی زیاد به هنگام عصبکشی به دندانم دست نمی زند. آیا با ادامه ی این شرایط به همین صورت امکان خودبخود پوسیدن عصب وجود دارد؟ آیا خطر عفونت با ادامه ی این شرایط وجود دارد؟با تشکر

1397-09-11
سلام
حدود 3 هفته پیش بخشی از دندان شماره 4 فک پایینم ریخت  که دردی هم نداشت حدود 2 روز بعد با درد شدید در فک و دندانم به پزشک مراجعه کردم . دکتر گفتند دندان پوسیده بوده و کانال آن هم شکسته است.عکس opgهم فقط یک کانال را نشان داد. اما هرچقدر پزشک تلاش کردند دندانم سر نمی شد.آموکسی سیلین مترونیدازول و ژلوفن مصرف کردم .بعد از چند روز در حالت عادی دردی نداشتم نسبت به آب سرد و گرم هم دندانم واکنشی نداشت و فقط قادر به جویدن غذا بعلت درد نبودم.مجدد به پزشک مراجعه کردم اما باز هم هر چقدر تلاش کردند و انواع داروهای بی حسی را امتحان کردند باز هم بمحض اشاره به عصب شدت درد قابل تحمل نبود . حالا  دندانم همینطور به صورت شکسته باقی مانده دکتر هم می گویند بعلت درد و فشار عصبی زیاد به هنگام عصبکشی به دندانم دست نمی زند. آیا با ادامه ی این شرایط به همین صورت امکان خودبخود پوسیدن عصب وجود دارد؟ آیا خطر عفونت با ادامه ی این شرایط وجود دارد؟با تشکر
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی