عنوان پرسش :

سلام من دو تا از دندون هام شماره 4 از سمت چپ دچار فرسایش کم شده بود و دکترم با ماده سفید پر ش کرد. بعد از سه روز دچار درد شدم و به پزشک مراجعه کردم. میگن دچار تنشن شده و باید صبر بدم تا خودش خوب بشه و اگه خوب نشه باید مجددا پر ش کنم و یه ماده بین ش بزارن تا به عصب ش فشار نیاد نظر شما چی هست؟ من چند هفته دیگه باید برم ایتالیا و باید تا اون موقع خوب شده باشم

24 آذر 1397
سلام
من دو تا از دندون هام شماره 4 از سمت چپ دچار فرسایش کم شده بود و دکترم با ماده سفید پر ش کرد. بعد از سه روز دچار درد شدم و به پزشک مراجعه کردم. میگن دچار تنشن شده و باید صبر بدم تا خودش خوب بشه و اگه خوب نشه باید مجددا پر ش کنم و یه ماده بین ش بزارن تا به عصب ش فشار نیاد
نظر شما چی هست؟ من چند هفته دیگه باید برم ایتالیا و باید تا اون موقع خوب شده باشم
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی