خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

سلام ببخشید من عکس دندانهایم را خدمتتون ارسال کردم. اولا می خواهم بدانم چه عملیاتی باید روی دندانهایم انجام شود و همچنین از نظر مالی حدودا چقدر هزینه بردار هست؟

سلام
ببخشید من عکس دندانهایم را خدمتتون ارسال کردم. اولا می خواهم بدانم چه عملیاتی باید روی دندانهایم انجام شود و همچنین از نظر مالی حدودا چقدر هزینه بردار هست؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت