خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

دندونهای من خیلی تحریر میران

پاسخ دکتر :

سلام

لطفا عکس OPGخود را به تلگرام سیمادنت ارسال نمایید.

با سپاس

کلینیک تخصصی دندانپزشکی سیمادنت

پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت