خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

حدود ۱۲ ساعت پیش ریشه دو تا از دندونای سمت راست فک بالا رو دکتر برام باز کرد و بعد از عصب کشی ریشه ها رو پر کرد. برای پر کردن ریشه ها از دو تا آمپول بی حسی در فک بالا استفاده کرد. بعد از گذشت ۱۲ ساعت در قسمتی از لپ بالا بی حسی کامل وجود داره و از بین نرفته. علت چیه و باید چکار کنم؟

حدود ۱۲ ساعت پیش ریشه دو تا از دندونای سمت راست فک بالا رو دکتر برام باز کرد و بعد از عصب کشی ریشه ها رو پر کرد. برای پر کردن ریشه ها از دو تا آمپول بی حسی در فک بالا استفاده کرد. بعد از گذشت ۱۲ ساعت در قسمتی از لپ بالا بی حسی کامل وجود داره و از بین نرفته. علت چیه و باید چکار کنم؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت