خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

حدود ۱۲ ساعت پیش ریشه دو تا از دندونای سمت راست فک بالا رو دکتر برام باز کرد و بعد از عصب کشی ریشه ها رو پر کرد. برای پر کردن ریشه ها از دو تا آمپول بی حسی در فک بالا استفاده کرد. بعد از گذشت ۱۲ ساعت در قسمتی از لپ بالا بی حسی کامل وجود داره و از بین نرفته. علت چیه و باید چکار کنم؟

22 آبان 1397
حدود ۱۲ ساعت پیش ریشه دو تا از دندونای سمت راست فک بالا رو دکتر برام باز کرد و بعد از عصب کشی ریشه ها رو پر کرد. برای پر کردن ریشه ها از دو تا آمپول بی حسی در فک بالا استفاده کرد. بعد از گذشت ۱۲ ساعت در قسمتی از لپ بالا بی حسی کامل وجود داره و از بین نرفته. علت چیه و باید چکار کنم؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی