عنوان پرسش :

با سلام کل دندان های من به یک دفعه به شدت درد گرفته اند در این مدت در قسمت طوق دتدان های فک پایینی من تحلیل رفته و درصورتی به آن دست گذاشته شود درد می گیرد و پشت دندان های جلویی و میان آن سیاه شده اند؟آیا نشان از عفونت لثه است یا پوسیدگی دندان و ریشه ی آن؟ یا تنها نیاز به جرم گیری است؟

24 آذر 1397
با سلام کل دندان های من به یک دفعه به شدت درد گرفته اند در این مدت در قسمت طوق دتدان های فک پایینی من تحلیل رفته و درصورتی به آن دست گذاشته شود درد می گیرد و پشت دندان های جلویی و میان آن سیاه شده اند؟آیا نشان از عفونت لثه است یا پوسیدگی دندان و ریشه ی آن؟
یا تنها نیاز به جرم گیری است؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی