خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

با سلام دکترداوودیان من به علت اعتیادی که داشتم اسیبهای زیادی به دندانهای خود وارد کردم با ترک اعتیاد به فکر درمان دندانهایم افتادم ولی از انجایی که خیلی وقت بود که به دندانپزشک نرفته بودم هزینه درمانم خیلی شده حدود 7 ملیون که در مرکزی بود که قیمتهای مناسبی داشت همراه با خدمات و کیفتی خوب الان دیگه واقعا بیشتر ندارم هزینه کنم ولی الان دندان سه بالا و شش بالا احتیاج به عصبکشی دارد و میخواهم یک بریج چهار واحده بگذارم که دندان شش و سه پایه باشد در این مرکزی که میروم حدود ششصد هزار هزینه این دو عصبکشی میشود و روکش پی اف ام هر واحد 350 تومان که چهار واحدش میشود یک ملیونو چهار صد .و کلا یک ملیونو نهصد ولی یک درمانگاه خیریه در نزدیکی خانه ما هست به نام امام صادق و به درمانگاه عربها معروف است که کل هزینه عصبکشی و روکش حدود یک ملیون تومان هزینه هر واحد روکش در درمانگاه خیریه 200 هزار تومان است و نوشته بود روکش چینی سوالم در اینجا این است که روکش چینی با پی اف ام متفاوت است؟ به نظر خودم در عصبکشی زیاد غرقی ندارد چون ان مرکز دندانپزشکی خدمات بهتری میدهد و هرگز وقت کسی را تلف نمیکنند هزینه ها بیشتر میشود ولی در درمانگاه خیریه باید ساعتها در صف بیستی و و یک پزشک همزمان برای چندین بیمار کار میکند تا هزینه ها کمتر شود سوالم بیشتر در مورد جنس روکش است به نظر شما و با تو.جه به وضعیت مالی من کدامیک بهتر است و لیا این روکشهای دویست تومنی کیفیت کمتری دارد یا چون خیریه است قیمتها پایینتر است؟

5 بهمن 1395
با سلام دکترداوودیان من به علت اعتیادی که داشتم اسیبهای زیادی به دندانهای خود وارد کردم با ترک اعتیاد به فکر درمان دندانهایم افتادم ولی از انجایی که خیلی وقت بود که به دندانپزشک نرفته بودم هزینه درمانم خیلی شده حدود 7 ملیون که در مرکزی بود که قیمتهای مناسبی داشت همراه با خدمات و کیفتی خوب الان دیگه واقعا بیشتر ندارم هزینه کنم ولی الان دندان سه بالا و شش بالا احتیاج به عصبکشی دارد و میخواهم یک بریج چهار واحده بگذارم که دندان شش و سه پایه باشد در این مرکزی که میروم حدود ششصد هزار هزینه این دو عصبکشی میشود و روکش پی اف ام هر واحد 350 تومان که چهار واحدش میشود یک ملیونو چهار صد .و کلا یک ملیونو نهصد ولی یک درمانگاه خیریه در نزدیکی خانه ما هست به نام امام صادق و به درمانگاه عربها معروف است که کل هزینه عصبکشی و روکش حدود یک ملیون تومان هزینه هر واحد روکش در درمانگاه خیریه 200 هزار تومان است و نوشته بود روکش چینی سوالم در اینجا این است که روکش چینی با پی اف ام متفاوت است؟ به نظر خودم در عصبکشی زیاد غرقی ندارد چون ان مرکز دندانپزشکی خدمات بهتری میدهد و هرگز وقت کسی را تلف نمیکنند هزینه ها بیشتر میشود ولی در درمانگاه خیریه باید ساعتها در صف بیستی و و یک پزشک همزمان برای چندین بیمار کار میکند تا هزینه ها کمتر شود سوالم بیشتر در مورد جنس روکش است به نظر شما و با تو.جه به وضعیت مالی من کدامیک بهتر است و لیا این روکشهای دویست تومنی کیفیت کمتری دارد یا چون خیریه است قیمتها پایینتر است؟
پاسخ دکتر :
سلام،
لطفا پرسش خود را همراه عکس هایی از دندانها و صورت تان ترجیحا همراه رادیوگرافی های دندانی،فکی برای ما تلگرام کنید تا در اسرع وقت جهت راهنمایی دقیق تر شما پیرامون تشخیص و طرح درمان مناسب اقدام گردد.
با سپاس،
دکتر مسعود داوودیان
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی