خدمات ما
بیشتر

عنوان پرسش :

با سلام بنده یکی از دندان های جلوم دیوارش پوسیزه و بعد شکست مقدازی از تاج هنوز بالاتر از لثه مشخصه..ایا امکان ترمیم وجود داره؟

با سلام
بنده یکی از دندان های جلوم دیوارش پوسیزه و بعد شکست مقدازی از تاج هنوز بالاتر از لثه مشخصه..ایا امکان ترمیم وجود داره؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت