عنوان پرسش :

باسلام یک‌هفنه است دندان درد و گوش درد شدید تمام دندان های سمت چپ صورتم احساس میکنم .با مراجعه به دندانپزشک ،از دندان هایم‌عکس گرفتم و ایشون یک دندانم که پوسیدگی خفیف داشت و پر کردند .اما بقیه دندان هایم بجز یک دندان که قبلا پر شده بود، سالم هستند.اون یک‌دندان هم دکتر گفتند که هنوز به ریشه نرسیده که اینقدر درد داشته باشه.بهم دو ورق قرص پنی سیلین و مترونیدارول دادند و فرمودند شاید التهاب لثه یا گوش باشه که با این قرصا باید حل بشه.اما من هنوز درد شدید مخصوصا صبح ها دارم.لطفا کمکم کنید .مشکل دندان هایم چیست و اینکه به چه دکتری مراجعه کنم تا مشکلم و حل کنند؟

28 بهمن 1397
باسلام
یک‌هفنه است دندان درد و گوش درد شدید تمام دندان های سمت چپ صورتم احساس میکنم .با مراجعه به دندانپزشک ،از دندان هایم‌عکس گرفتم و ایشون یک دندانم که پوسیدگی خفیف داشت و پر کردند .اما بقیه دندان هایم بجز یک دندان که قبلا پر شده بود، سالم هستند.اون یک‌دندان هم دکتر گفتند که هنوز به ریشه نرسیده که اینقدر درد داشته باشه.بهم دو ورق قرص پنی سیلین و مترونیدارول دادند و فرمودند شاید التهاب لثه یا گوش باشه که با این قرصا باید حل بشه.اما من هنوز درد شدید مخصوصا صبح ها دارم.لطفا کمکم کنید .مشکل دندان هایم چیست و اینکه به چه دکتری مراجعه کنم تا مشکلم و حل کنند؟
پاسخ دکتر :
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی