عنوان پرسش :

باسلام دکتر داوودیان چندسال پیش برنامه ای در رابطه بادندانپزشکی نشان میداد که درآن پس از خالی کردن دندان پوسیده توسط دندانپزشک از آن عکس 3بعدی میگرفت وبعد به وسیله دستگاه تراش قالبهای چینی فشرده را به دستگاه میداد ودقیقا شبیه به شکل جای خالی دندان تراش میداد وپس از آن پرشک بوسیله چسب سیمان این چینی فشرده تراش خورده را در جای خالی دندان قرار میداد ومیگفت اینقدر محکم هست که تا آخرعمردیگر نیازی به دندانپزشکی ندارد میخواهم بدانم آیا این روش در ایران نیز وجود دارد ودر کجا انجام می دهند وهزینه آن چقدر است باتشکر09171343774

29 اسفند 1395
باسلام دکتر داوودیان چندسال پیش برنامه ای در رابطه بادندانپزشکی نشان میداد که درآن پس از خالی کردن دندان پوسیده توسط دندانپزشک از آن عکس 3بعدی میگرفت وبعد به وسیله دستگاه تراش قالبهای چینی فشرده را به دستگاه میداد ودقیقا شبیه به شکل جای خالی دندان تراش میداد وپس از آن پرشک بوسیله چسب سیمان این چینی فشرده تراش خورده را در جای خالی دندان قرار میداد ومیگفت اینقدر محکم هست که تا آخرعمردیگر نیازی به دندانپزشکی ندارد میخواهم بدانم آیا این روش در ایران نیز وجود دارد ودر کجا انجام می دهند وهزینه آن چقدر است باتشکر09171343774
پاسخ دکتر :
سلام،
لطفا پرسش خود را همراه عکس هایی از دندانها و صورت تان ترجیحا همراه رادیوگرافی های دندانی،فکی برای ما تلگرام کنید تا در اسرع وقت جهت راهنمایی دقیق تر شما پیرامون تشخیص و طرح درمان مناسب اقدام گردد.
با سپاس،
دکتر مسعود داوودیان
پرسش خود را مطرح کنید.
دسته بندی پرسش و پاسخ
آپلود تصویر
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی