خدمات ما
بیشتر
دکتر اُرُد تقوا

دکتر اُرُد تقوا

دکتر تقوا

سوابق تحصیلی:

• متخصص بیماری های لثه و ایمپلنت

• ورودی ۸۰ دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران

• ورودی تخصص ۹۴ دانشکده دندانپزشکی آزاد خوراسگان اصفهان

• بورد تخصصی پریودنتولوژی

• ورودی فلوشیپ ۹۷ دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران

• مدرس دوره های آموزشی جراحی ایمپلنت

سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی