خدمات ما
بیشتر
درمان در خلال ارتودنسی

ارتودنسی

درمان در حین و خلال ارتودنسی

درمان در خلال ارتودنسی

23 تیر 1400
نیش های بیرون زده - کیس 1

کیس ۱ – نیش های بیرون زده – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399
نیش های بیرون زده - کیس 1

کیس 2 – نیش های بیرون زده – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399
جلو بودن فک پایین، کیس ۱

کیس ۱ – نامرتبی دندان ملایم تا متوسط – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399
نامرتبی شدید دندان ها - کیس 1

کیس 1 – نامرتبی شدید دندان ها – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399
نامرتبی شدید دندان ها - کیس 2

کیس 2 – نامرتبی شدید دندان ها – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399

کیس 3 – نامرتبی شدید دندان ها – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399
نامرتبی شدید دندان ها - کیس 4

کیس 4 – نامرتبی شدید دندان ها – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399
نامرتبی شدید دندان ها - کیس 5

کیس 5 – نامرتبی شدید دندان ها – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399
جلو بودن فک پایین، کیس ۱

کیس 2 – نامرتبی دندان ملایم تا متوسط – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399
جلو بودن فک پایین، کیس ۱

کیس 3 – نامرتبی دندان ملایم تا متوسط – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

31 فروردین 1399
عقب بودن فک پایین

کیس 1 – عقب بودن فک پایین – عکس های قبل و بعد ارتودنسی

30 فروردین 1399
سیما دنت
مشاوره آنلاین
سیمادنت
تماس با ما
سیمادنت
دریافت نوبت
سیمادنت
هزینه دندانپزشکی