ایمپلنت

ایمپلنت

به دندان مصنوعی که از دوبخش فلزی تیانیوم و یک بخش تاج تشکیل می شود ایمپلنت می گویند. ایمپلنت بهترین روش درمان ریشه دندان محسوب می شود.

کیست چیست؟ درمان کیست ریشه دندان
دندانپزشکی سیمادنت | دندان مصنوعی ثابت با پایه ایمپلنت
اگر از دندان مصنوعی ثابت استفاده نکنید چه اشکالاتی بوجود می آید ؟ دندان مصنوعی با فوایدی که دارد ازسوی…
ایمپلنت فوری چیست؟
ایمپلنت فوری چیست؟ قبل از انجام ایمپلنت حتما بخوانید
در این بخش از سیمادنت به موضوع جذاب ایمپلنت فوری می پردازیم . از دست دادن یک یا چند دندان…